ok

Viện Đào tạo Nghiệp vụ Hàng Không được thành lập năm 2008, là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Hàng Không Hà Nội.  Viện Đào tạo Nghiệp vụ Hàng Không có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng không cho các đơn vị thành viên của Hanoi Aviation và của các đối tác của HNA.

Năm 2009, Viện xây dựng website tư vấn nghiệp vụ đặt vé, giữ chỗ và xuất vé máy bay trên mạng và năm 2011, www.vemaybay.edu.vn được phát triển trở thành cẩm nang tư vấn, hướng dẫn cách đặt vé máy bay cho tất mọi người.